zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

ArchiPrzygody 2016/17

Nasze przedszkole jako jedno z 53. przedszkoli w całej Polsce zakwalifikowało się do Ogólnopolskiego projektu Archi-Przygody realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Podczas cyklu 10 spotkań, dzieci ze starszej grupy przedszkolnej będą przyswajać wiedzę o architekturze. 

ARCHI-PRZYGODY to program zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie pojęcia architektura, a także wprowadzającej w kulturę życia.

Podczas proponowanych zajęć dzieci poznają możliwości wykorzystania posiadanych zmysłów do odkrywania najbliższego otoczenia. Przekonają się, że powstanie budowli poprzedza wiele działań poznawczych i twórczych. Zaczynając od zabaw poprzez doświadczenia i własną pracę twórczą uczestnicy programu zapoznają się ze "sztuką budowania".

Główne założenia programu skupiają się wokół: sensorycznego nabywania przez dzieci świadomości przestrzeni, w której się poruszają i którą zamieszkują, kształtowania w dzieciach zrozumienia procesu projektowania i realizacji  budowli oraz docenienie tradycji architektonicznych.

Cele jakie stawia przed sobą nasz program to rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej, promowanie świadomości społecznej, rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, propagowanie twórczego myślenia, nabywanie kompetencji językowych i komunikacyjnych poprzez poszerzanie słownictwa w zakresie dotyczącym architektury.

 

Program został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury

 

 

 • Zajęcia 1

   

  Tematyka: 

  JA I MOJE OTOCZENIE

   

  Celem zajęć jest: wzmocnienie postrzegania samego siebie w powiązaniu z dostrzeganiem tego co uznajemy za pozytywne otoczenie: zwrócenie uwagi na współzależność człowiek- środowisko życia. Problematyką główną zajęć jest przekazanie informacji o postawie wobec środowiska oraz utożsamianie się ze swoim miejscem.

  Zagadnieniami kluczowymi są pojęcia: autoportret, przyjazne otoczenie.

 • Zajęcia 10

 • Zajęcia 2

   

  Tematyka: 

  PRZEWODNIK PO MOJEJ OKOLICY 

   

  Celem zajęć jest: poznanie terytorium i społeczności oraz nabywanie umiejętności przedstawiania: turystom , gościom wiedzy na temat wartości przestrzennych miejsc z własnego otoczenia . Zdobycie umiejętności czytania mapy i orientacji w terenie.
  Problematyką główną zajęć jest przekazanie informacji o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym otaczającej przestrzeni.

  Zagadnieniami kluczowymi są pojęcia: krajobraz, charakter zabudowy, zabytki, architektura historyczna i współczesna, pomniki przyrody.

 • Zajęcia 3

   

  Tematyka: 

  PRZEWODNIK PO MOJEJ OKOLICY

  Celem zajęć jest: poznanie terytorium i społeczności oraz nabywanie umiejętności przedstawiania: turystom , gościom wiedzy na temat wartości przestrzennych miejsc z własnego otoczenia . Zdobycie umiejętności czytania mapy i orientacji w terenie.
  Problematyką główną zajęć jest przekazanie informacji o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym otaczającej przestrzeni.

  Zagadnieniami kluczowymi są pojęcia: krajobraz, charakter zabudowy, zabytki, architektura historyczna i współczesna, pomniki przyrody.

 • Zajęcia 4

   

  Tematyka: 

  MODELE PRZESTRZENNE

  Celem zajęć jest: ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, poznawanie podstaw modelowania, wykonywania makiet architektonicznych budynków i terenu z elementami zieleni, ćwiczenie umiejętności manualnych. Problematyką główną zajęć jest ćwiczenie dotyczące zdobywania umiejętności budowania obiektów trójwymiarowych.

  Zagadnieniami kluczowymi są pojęcia: warsztat architekta, makieta.

 • Zajęcia 5

   

  Tematyka: 

  SKALA I PROPORCJE

  Celem zajęć jest: uświadomienie związku budowy człowieka z elementami otoczenia oraz nabywanie umiejętności przedstawiania obiektów w skali. Problematyką główną zajęć jest odniesienie proporcji postrzegania otoczenia do proporcji ludzkiego ciała.

  Zagadnieniami kluczowymi są pojęcia: skali, proporcji, wymiary, ergonomia.

 • Zajęcia 6

   

  Tematyka: 

  DOM I OGRÓD

  Celem zajęć jest: określenie jakie wartości powinno reprezentować zdrowe środowisko mieszkaniowe. Problematyką główną zajęć jest łączenie budynki architektoniczne z otoczeniem , jak mieszkać lepiej i przyjemniej chroniąc jednocześnie środowisko przyrodnicze.

  Zagadnieniami kluczowymi są pojęcia : architektura krajobrazu, urbanistyka, ochrona środowiska.

 • Zajęcia 7

   

  Tematyka: 

  CIEPŁO, ZIMNO?

  MOJE KOLORY

  Celem zajęć jest: zwrócenie uwagi na odczucia barwne w najbliższym otoczeniu. Problematyką główną zajęć jest nazywanie zjawisk barwnych , rozróżnienie uvzuć związanych z materiałami nieprzetworzonymi i barwionymi sztucznie.

  Zagadnieniami kluczowymi są pojęcia światło naturalne i sztuczne, cień, barwy, materiał, kolorystyka od ciepłej do zimnej, kontrast, harmonia.

 • Zajęcia 8

   

  Tematyka:

  SCHRONIENIE  oraz

  PRZEDSZKOLE I JEGO OTOCZENIE

  Celem zajęć jest: określenie jakie wartości powinno reprezentować zdrowe środowisko mieszkaniowe. Problematyką główną zajęć jest łączenie budynki architektoniczne z otoczeniem , jak mieszkać lepiej i przyjemniej chroniąc jednocześnie środowisko przyrodnicze.

  Zagadnieniami kluczowymi są pojęcia : architektura krajobrazu, urbanistyka, ochrona środowiska.  

  Zajęcia połączono z zajęciami   „ Przedszkole i Jego otoczenie „ na którym to dzieci celem było: poznanie najbliższego otoczenia uświadomienie sobie jego  potrzeb. Problematyką główną zajęć jest funkcja i formy elementów najbliższego otoczenia oraz dokonywanie zmian w otoczeniu.

 • Zajęcia 9

Script logo