zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Rekrutacja

 

Nasze atuty to:

 • brak anonimowości uczniów - klasy do 18 uczniów
 • sale dla klas I-III dostosowane dla dzieci 6-letnich, z wydzielonym miejscem do zabawy
 • świetna baza dydaktyczna - w każdej klasie komputer z dostępem do sieci internetowej, projektorem multimedialnym i tablicą interaktywną, nowe pomoce dydaktyczne, nagłośnienie
 • nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multibooków (jako jedyni w powiecie) i tablic interaktywnych
 • realizacja projektów unijnych
 • nowoczesna pracownia językowa umożliwiająca indywidualizację nauki języka
 • bardzo dobrze wyposażona 18 stanowiskowa pracownia komputerowa  i ogólnodostępna sieć WiFi
 • indywidualna praca z dzieckiem, zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające zdolności w grupach kilkuosobowych
 • odkrywanie zdolności i talentów u dziecka
 • koła zainteresowań prowadzone przez profesjonalnych nauczycieli i instruktorów:
  •    warsztaty muzyczne, wokalno-instrumentalne, połączone z nauką gry na różnych instrumentach
  •    warsztaty plastyczne
  •    sekcja karate
  •    sekcja tenisa stołowego
  •    koło teatralne
  •    koło języka angielskiego
  •    basen
  •    koło taneczne
  •    koło matematyczno-informatyczne

  •    koło szachowe
 • dostęp do Internetu po zajęciach
 • opieka pedagoga
 • kształowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych - mądra dyscyplina 
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna, bardzo starannie dobrana, wielu nauczycieli dyplomowanych
 • brak agresji i przemocy w szkole
 • brak papierosów, alkoholu i narkotyków
 • bezpieczne położenie szkoły, teren ogrodzony, z dala od drogi głównej
 • budynek szkoły bardzo zadbany, estetyczny z bezpośrednim wyjściem na boiska szkolne i plac zabaw
 • bezpłatny transport dzieci wraz z opieką
 • stołówka
 • bogate tradycje i osiągnięcia w tenisie stołowym
 • wszystkie klasy wyposażyliśmy w tablice interaktywne.
 • nauczanie odbywa się za pomocą multibooków.
 • uczniowie klas młodszych mają osobną szatnię.

 

I to wszystko bezpłatnie, a warunki jak w szkole prywatnej!!!
 

 

Masz pytania? Dzwoń: 327 116 466

 • Rekrutacja do Przedszkola

  Harmonogram rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Czyżówce:

  1. Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu - od 1 lutego do 7 lutego.
  2. Składanie dokumentów/wniosków – od 8 lutego do 15 marca danego roku (po tym terminie dokumenty mogą być przyjęte za zgodą dyrektora przedszkola).
  3. Do 25 marca danego roku ogłoszenie wyników rekrutacji - wstępna lista przyjętych (weryfikowana pisemnie/ustnie do 12 kwietnia danego roku).
  4. 15 kwietnia danego roku ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci.
  5. Od 16 kwietnia 31 maja danego roku rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.
 • Rekrutacja do Szkoły

  Harmonogram rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Czyżówce:

  1.   Składanie dokumentów/wniosków – od 1 września roku poprzedzającego do 22 marca roku bieżącego (po tym terminie dokumenty mogą być przyjęte za zgodą dyrektora szkoły).

  2.   Od 1 września roku poprzedzającego do 31 marca br. rozmowy wstępne (spełnienie kryterium nr 2) według ustalonego przez sekretariat harmonogramu.

  3.   3 kwietnia ogłoszenie wyników rekrutacji - wstępna lista przyjętych (weryfikowana pisemnie/ustnie do 9 kwietnia).

  4.   10 kwietnia ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych uczniów.

  5.   Od 11 kwietnia do 30 kwietnia rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

Script logo