zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Koła zainteresowań

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zajęć pozalekcyjnych 

 • Gimnastyka Korekcyjna

  Zajęcia z Gimnastyki korekcyjnej w naszej szkole odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są za pomocą różnorodnych gier i zabaw, które stymulują dziecięce uczestnictwo w wybranych ćwiczeniach z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Celem nadrzędnym gimnastyki korekcyjnej jest niwelowanie przyczyn powstawania wad postawy u dzieci oraz wytworzenie nawyku utrzymania prawidłowej postawy i umiejętne stosowanie go w życiu codziennym. Podczas zajęć gimnastyki korekcyjnej uczniowie brali udział w projekcie „ Małopolskie SOS 3D w edukacji i sporcie”. Projekt ten polegał na wdrożeniu ćwiczeń osiowo- symetrycznych w trzech płaszczyznach z wykorzystaniem metody Urszuli Hoppe. Dzięki tym ćwiczeniom:

  1. Uczniowie poznali nową metodę trójpłaszczyznowych ćwiczeń osiowo- symetrycznych i budowę przyrządów pomysłu Urszuli Hoppe.
  2. Podczas zajęć uczniowie rozwijali świadomość własnego ciała i znajomość jego schematu.
  3. Każdy uczeń poznał co warunkuje prawidłową postawę oraz poznał podstawowe ćwiczenia, które potrafi zastosować.
  4. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się jak prawidłowo układać i obciążać kończyny dolne, aby chodzić prawidłowo.
 • Innowacja Pedagogiczna - Język angielski

  Uczniowie klas IV- VI w naszej szkole objęci są innowacją- Akademia TIK, która ma na celu podniesienie jakości nauczania języka angielskiego w naszej placówce. Dziesiejsza edukacja przechodzi znaczące przemiany. Uczniowie coraz częściej sięgają do takich urządzeń jak komputer ze stałym łączem internetowym, tablet czy telefon. Dobrym pomysłem jest więc wykorzystranie tych urządzeń do nauki języka.
   
  Akademia TIK jest ciekawą formą pracy nauczyciela  z uczniem. W celu urozmaicenia nauki akademia TIK oferuje  zadania na platformie Lerni do której mają dostęp uczniowie klas IV-VI.  Rozpoczynając naukę z Lerni uczeń tworzy własny harmonogram pracy, a następnie system przypomina mu o jego realizacji. Zdobywając nowe umiejętności, uczeń korzysta m.in. z fotolekcji, gdzie kurs automatycznie segreguje słówka i frazy, z którymi użytkownik radzi sobie najsłabiej. Bieżąca analiza efektywności w nauce możliwa jest dzięki statystykom postępu. Użytkownik dostaje informacje o tym jaki procent danego rozdziału już przerobił, a także ile jeszcze pozostało do zdobycia określonego poziomu nauki.
   
  Platforma Lerni jest bardzo dobrą metodą do nauki języka dla każdego ucznia, ponieważ może samodzielnie dopasować swój czas wolny do nauki a także pracować w szczególności nad tym, z czym sobie gorzej radzi. Akademia TIK oferuje bardzo ciekawe zadania, które uczniowie z chęcią rozwiązują. 
 • Koło Czytelnicze

  Zajęcia Koła Czytelniczego prowadzone są w bibliotece szkolnej. Dzieci mają możliwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych – książek, leksykonów, multimediów oraz czasopisma „Odkrywca”. Podczas zajęć czytane są i analizowane artykuły, które poszerzają wiedzę na tematy związane z historią i przyrodą. Dzieci mają również możliwość wiązania treści lektury z różnymi formami ekspresji – plastyczną, ruchową, muzyczną.

 • Koło Dziennikarskie

  W czasie zajęć Koła Dziennikarskiego uczniowie poznają problematykę związaną z szeroko rozumianymi środkami masowego przekazu i ich wpływem na kształtowanie osobowości młodego człowieka. Poznają różne rodzaje czasopism i zapoznają się z ich zawartością. Dobierają odpowiednie czasopisma dla swojego wieku oraz zainteresowań. Podczas zajęć mogą próbować swoich sił w tworzeniu tekstów literackich, pisaniu notatek, które nadają się do publikacji.

 • Koło Humanistyczne

  Głównym założeniem Koła Humanistycznego jest kształtowanie postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego. Uczniowie są wdrażani do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności literackich i zainteresowań oraz poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów w różnych źródłach. Podczas zajęć dzieci poznają fragmenty dzieł literackich oraz są zachęcani do samodzielnego czytania literatury pięknej. Mają też możliwość zapoznania się z biografiami znanych literatów.

 • Koło Regionalne

 • Szkolne Koło Przyrodnicze

  Szkolne Koło Przyrodnicze ma celu rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz kształtowanie postawy poczucia moralnej odpowiedzialności za przyrodę. Na zajęciach propagowane jest „Myślenie ekologiczne” polegające na szanowaniu i solidaryzowaniu się z innymi formami życia oraz postrzeganiu przyrody jako systemu, którego jesteśmy częścią. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość: poszerzenia horyzontów, samorealizacji, odkrywania tajemnic przyrody na drodze przeprowadzanych doświadczeń oraz łączenia praktyki z teorią.

 • Zajęcia SKS

  Sportowe zajęcia pozalekcyjne odbywają się raz w tygodniu. Głównym celem działalności SKS jest troska o zdrowie i zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci oraz kształtowanie wszechstronnej sprawności fizycznej. Gry zespołowe rozwijają wiele cech woli: odwagę i zdecydowanie, wytrzymałość i wolę walki, inicjatywę i samodzielność. Zajęcia te w pełni zaspakajają potrzeby ruchu. Ponadto regenerują siły fizyczne i psychiczne, rozwijają sprawność psychomotoryczną, kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Uczniowie uczestnicząc w zajęciach mogą także osiągnąć wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie z innymi szkołami. Podczas zajęć SKS uczniowie w szczególności poznają i doskonalą poszczególne elementy techniki oraz taktyki gier: tenis stołowy, piłka nożna i piłka siatkowa.

  Cele zajęć:

  1. Rozwijanie sprawności i aktywności fizycznej oraz zainteresowań sportowych uczniów.
  2. Wyrabianie zdrowych nawyków spędzania czasu wolnego.
  3. Uświadomienie potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia i dbałość o prawidłową postawę ciała.
  4. Wykształcenie nawyku przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach.
  5. Kształtowanie odporności fizycznej i psychicznej.
  6. Doskonalenie pracy w zespole ( zrozumienie zasad odpowiedzialności i bezpieczeństwa ).
  7. Kształtowanie cech wolicjonalnych poprzez trening i rywalizację sportową: a) odwaga b) siła woli c) upór w dążeniu do celu
  8. Kształtowanie cech motorycznych u młodzieży, tj.:
   a) siła b) szybkość c)wytrzymałość d) skoczność e) gibkość f) koordynacja ruchowa
  9. Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
  10. Doskonalenie elementów technicznych i taktycznych.
  11. Wzbogacanie uczniów w wiadomości dotyczące historii, przepisów i sędziowania.
  12. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
  13. Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych.

  Uczniowie naszej szkoły z chęcią i zaangażowaniem uczestniczą w tych zajęciach.

Script logo