zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

O nas

 

„Szkoła odkrywania talentu u dziecka”

 

Współczesna szkoła zgodnie z założeniem reformy systemu edukacji ma dbać przede wszystkim o wszechstronny rozwój osobowości ucznia oraz kształtować w nim takie cechy jak: otwartość, aktywność i kreatywność.
Świetnym polem do realizacji tego zadania są zajęcia organizowane w szkole poza lekcjami i obowiązującym programem szkolnym.

Zajęcia pozalekcyjne są nie tylko przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, ale jednocześnie formą rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia ucznia, a także propagującą alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.
W doborze form i treści zajęć pozalekcyjnych nauczyciele prowadzący biorą pod uwagę zainteresowania, uzdolnienia i życzenia uczestników.


Zajęcia pozalekcyjne spełniają następujące cele edukacyjne:

 • kształtują rozwój intelektualny uczniów,
 • rozwijają wrażliwość i samodzielność,
 • rozwijają własną osobowość,
 • wdrażają do nawiązywania właściwych kontaktów międzyludzkich,
 • kształtują umiejętność współpracy w grupie,
 • odnajdywania swojego miejsca w grupie,
 • zaspokajają potrzebę twórczej aktywności,
 • pozwalają miło i pożytecznie spędzić czas.

 

Uczniowie zdobywają w czasie zajęć pozalekcyjnych różnorodne umiejętności, które mają okazję zaprezentować w czasie imprez i uroczystości szkolnych, imprez środowiskowych i międzyośrodkowych oraz podczas konkursów, olimpiad sportowych i innych.


Uczniowie naszej Szkoły uczestniczą w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

 • koło teatralne,
 • koło wokalno – instrumentalne,
 • koło plastyczne
 • warsztaty malarskie,
 • szachy,
 • zespół taneczny,
 • zespół regionalny,
 • koło języka angielskiego,
 • koło humanistyczne,
 • koło czytelnicze,
 • koło matematyczno-informatyczne Mat Zoo,
 • koło matematyczne
 • koło gier towarzyskich,
 • koło humanistyczno-historyczne,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • SKS,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • zajęcia dla dyslektyków,
 • koło przyrodnicze.

Szkoła posiada doskonale przygotowaną kadrę nauczycielską. Wszyscy nauczyciele posiadają Certyfikat Tutora i prowadzą zajęcia indywidualne w ramach Tutoringu naukowego i Tutoringu rozwojowego. Są one organizowane dla uczniów klas IV-VI. Każdy z nich ma możliwość rozwijania swojego potencjału w oparciu o cnoty kardynalne.

W klasach młodszych prowadzimy Tutoring rodzinny, w którym uczestniczą rodzice wraz z dziećmi. Spotkania odbywają się trzy razy w roku, na których wyznaczane są cele rozwojowe dziecka i rodziny.

Program wychowawczy Szkoły obejmuje zagadnienia dotyczące cnót kardynalnych. Nauczyciele wraz z uczniami pracują nad nimi w czasie zajęć z edukacji społecznej oraz lekcji wychowawczych.

 

Script logo