zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Konkurs MIŚ

 

 

 

 

 

 

KONKURS „PROSZĘ PAŃSTWA, OTO MIŚ!”

 

Dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

 

Publiczne Przedszkole w Czyżówce zaprasza do udziału

w Gminnym Konkursie Plastycznym pt. „Proszę Państwa, Oto Miś!”

 

Regulamin Konkursu

 

Praca konkursowa:

Zadaniem uczestników jest wykonanie  pracy przestrzennej w formie misia - zabawki przytulanki „MISIA EKODECO” wg wyobraźni dziecięcej.

 

Materiał:
Do wykonania misia należy użyć materiałów już niepotrzebnych –zużytym rzeczom nadajemy „drugie życie” (dlatego MIŚ EKODECO).

Wymiary:

Maksymalne wymiary misia nie powinny przekroczyć 50 cm x 50 cm x 100 cm. Miś może być mniejszy od wymiarów podanych powyżej.

 

Uczestnicy:

W konkursie biorą udział wszystkie dzieci z danej grupy przedszkolnej , które wykonują pracę zbiorową (nie indywidualną). Zachęcamy do pomocy rodziców!

 

Kryteria oceny pracy:

Przy ocenianiu będą brane pod uwagę: innowacyjność pomysłu, użyte materiały, estetyka, atrakcyjność formy i kolorystyki, spełnienie funkcji przez misia jako zabawki - przytulanki.

 

Pozostałe warunki uczestnictwa:

 1. Każda placówka może zgłosić do konkursu po jednym misiu z danej grupy przedszkolnej.
 2. Misiowi można nadać imię.
 3. Prace będą oceniane przez niezależne Jury oddzielnie w dwóch kategoriach wiekowych: grupa 3-4-latków, grupa 5- 6-latków. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.
 4. Misie powinny zachować wyżej podane wymiary, każdy element powinien być dobrze przymocowany/przyklejony.
 5. Prace przyjmowane będą do 17 listopada br. w siedzibie Publicznego Przedszkola w Czyżówce, ul. Szkolna 11, 32-541 Czyżówka, tel.: 32-7116466, e-mail: pspczyzowka@gmail.com
 6. Każda dostarczona praca musi zawierać metryczkę wg załączonego wzoru.
 7. Nauczyciele oraz dzieci (grupy przedszkolne) otrzymują podziękowania za udział w Konkursie.
 8. Rozstrzygniecie konkursu wraz z wystawą pokonkursową i wręczeniem nagród odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Czyżówce   Szkolna 11 w dniu 25.11.2016 o godz. 11.00, o czym laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Lista laureatów konkursu zostanie również opublikowana na stronie www.czyzowka.edu.pl  w dniu 25.11.2016 roku.
 9. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy.
 10. Nagrodzone prace stają się własnością Organizatora i wezmą udział w wiosennej aukcji na cele charytatywne organizowanej przez fundację „Energetyk”.
 11. Pozostałe prace nie odebrane do dnia 29.11.16 stają się własnością Organizatora.
 12. Prace nie spełniające wymogu regulaminowego nie będą brane pod uwagę.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) imię i nazwisko autora projektu zostanie zamieszczone na pracy.
 2. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na:
 • publikację pracy na stronie www.czyzowka.edu.pl oraz wystawie pokonkursowej,
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • nieodpłatne przeniesienie na Organizatora własności egzemplarza nagrodzonej Pracy konkursowej.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

Dyrektor Przedszkola:                                                         Koordynatorzy:

Joanna Jedynak-Dąbek                                                         Edyta Gacek

                                                                                              Natalia Słowik

 

 

 

Script logo