zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Zajęcia SKS

Sportowe zajęcia pozalekcyjne odbywają się raz w tygodniu. Głównym celem działalności SKS jest troska o zdrowie i zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci oraz kształtowanie wszechstronnej sprawności fizycznej. Gry zespołowe rozwijają wiele cech woli: odwagę i zdecydowanie, wytrzymałość i wolę walki, inicjatywę i samodzielność. Zajęcia te w pełni zaspakajają potrzeby ruchu. Ponadto regenerują siły fizyczne i psychiczne, rozwijają sprawność psychomotoryczną, kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Uczniowie uczestnicząc w zajęciach mogą także osiągnąć wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie z innymi szkołami. Podczas zajęć SKS uczniowie w szczególności poznają i doskonalą poszczególne elementy techniki oraz taktyki gier: tenis stołowy, piłka nożna i piłka siatkowa.

Cele zajęć:

 1. Rozwijanie sprawności i aktywności fizycznej oraz zainteresowań sportowych uczniów.
 2. Wyrabianie zdrowych nawyków spędzania czasu wolnego.
 3. Uświadomienie potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia i dbałość o prawidłową postawę ciała.
 4. Wykształcenie nawyku przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach.
 5. Kształtowanie odporności fizycznej i psychicznej.
 6. Doskonalenie pracy w zespole ( zrozumienie zasad odpowiedzialności i bezpieczeństwa ).
 7. Kształtowanie cech wolicjonalnych poprzez trening i rywalizację sportową: a) odwaga b) siła woli c) upór w dążeniu do celu
 8. Kształtowanie cech motorycznych u młodzieży, tj.:
  a) siła b) szybkość c)wytrzymałość d) skoczność e) gibkość f) koordynacja ruchowa
 9. Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
 10. Doskonalenie elementów technicznych i taktycznych.
 11. Wzbogacanie uczniów w wiadomości dotyczące historii, przepisów i sędziowania.
 12. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
 13. Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych.

Uczniowie naszej szkoły z chęcią i zaangażowaniem uczestniczą w tych zajęciach.

Script logo